Noutati

Tipurile compensațiilor acordate de autorități la resursele energetice și serviciile comunale

În conformitate cu prevederile Legii nr. 192 din 25.11.2021 și a Regulamentului privind restituirea cheltuielilor, legate de acordarea compensării diferenței de preț pentru consumul gazelor naturale/energiei termice în legătură cu majorarea tarifelor la gaze naturale/energie termică, în perioada rece a anului începând cu 01 noiembrie 2021 până pe 31 martie 2022, consumatorii casnici de energie termică vor beneficia de compensație lunară în mărime de 67 % din diferența dintre mărimea tarifului nou și mărimea tarifului reglementat pentru octombrie 2021, înmulțită la volumul energiei termice consumate efectiv în limita de până la 1 Gcal. Valoarea compensației maxime acordate per apartament va constitui 435,50 lei. 

Totodată, în documentele de plată emise de „INFO BON” SRL vor fi reflectate și sumele compensațiilor la cheltuielile pentru serviciile comunale și resursele energetice persoanelor defavorizate din municipiul Chișinău, în conformitate cu Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 8/12 din 12.10.2021 și în baza listelor beneficiarilor prezentate de către Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare.