Modalități de plată

Documentele de plată emise de către S.R.L.„INFO BON” pot fi achitate la ghișeele băncilor comerciale și altor instituții de încasare a plăților precum: BC“FinComBank” SA, BC ”Victoriabank” SA, BC”Energbank” SA, BC ”Moldindconbank” SA, BC”Moldova-Agroindbank” SA,  BC ”Eurocreditbank” SA, ÎS „Poşta Moldovei” SA și la terminalele MMPS, Qiwi și Runpay.

De asemenea, aveți posibilitatea de a achita online prin intermediul paginii web www.infobon.md și prin internet banking la băncile la care vă deserviți sau accesând paginile web www.paynet.md, www.oplata.md, www.bpay.md și www.myrunpay.com unde este necesar să selectați operatorul S.R.L.„INFO BON”.

Facturile pentru consumul de energie termică pot fi achitate inclusiv la Centrul comercial Termoelectrica (str. T. Vladimirescu, 6), care are un program de lucru între orele 8.00 – 17.00, de luni până vineri.

De asemenea, chiar dacă termenul de achitare indicat în documentele de plată este ultima zi a lunii, începînd cu luna noiembrie 2017, aveți posibilitatea de a efectua plățile în luna următoare celei în care au fost emise documentele de plată, și anume:

  • la BC „Victoriabank” S.A.;
  • BC „Energbank” S.A.;
  • Î.S. „Poșta Moldovei”;
  • BC„FinComBank”

 pînă la emiterea noilor bonuri de plată, iar la

- BC “Moldinconbank” S.A.;

 -BC “Eurocreditbank” S.A.;

 -BC “Moldova-Agroindbank” S.A.;

- BC “Mobiasbanca” S.A.; 

-BC “Comerțbank” S.A.

 pînă la data de 7 a lunii următoare.

 Menționăm că sumele achitate după data scadenței, vor fi reflectate în documentele de plată din luna următoare.


Achitare servicii