Intrebări frecvente

 • Cum pot să accesez CONTUL MEU, în cazul în care am pierdut sau nu îmi reamintesc parola?
În cazul pierderii parolei de acces pentru serviciul CONTUL meu InfoBon, accesați butonul ”resetare”, ulterior introducerii e-mailului, veți avea posibilitatea de a modifica parola și veți avea acces la Contul Meu. De asemenea, parola poate fi modificată din secțiunea SETĂRI - Modifică parola, din cadrul CONT-ului MEU.
 • Contul Meu a fost blocat, cum procedez ?
Contul poate fi blocat de către intermediarul la decontări în cazul în care s-au depistat încălcări la acordul de utilizare a sistemului informațional InfoBon. Pentru informații suplimentare, apelați la datele de contact indicate pe site la secțiunea CONTACTE.
 • Cum se determină cantitatea energiei termice pentru prepararea apei calde menajere?
Cantitatea energiei termice pentru prepararea apei calde menajere se determină în felul următor:
- În cazul apartamentelor contorizate, consumul de energie termică pentru prepararea apei calde menajere se determină în baza indicilor contoarelor individuale, prezentați lunar de locatari.
- În cazul neprezentării indicilor contorului în luna de gestiune sau expirării termenului verificării metrologice, cantitatea de energie termică pentru prepararea apei calde menajere, facturată pentru apartamentul dat se va calcula reieşind din volumul mediu lunar înregistrat de contoare în ultimele 2 luni consecutive, volumul de apă caldă menajeră calculat în acest sens va fi adăugat suplimentar la indicii contorului. Începând cu a 3 lună de la neprezentarea indicilor/expirarea termenului verificării metrologice, se va indexa norma de consum pentru fiecare locatar al apartamentului.  
- Pentru apartamentele necontorizate, cantitatea energiei termice pentru prepararea apei calde menajere se determină în baza normei de consum pentru fiecare locatar al apartamentului.
Notă: În cazul existenței diferenței dintre cantitatea energiei termice consumate pentru prepararea apei calde menajere înregistrate de contorul instalat la branșamentul blocului locativ și cea prezentată de locatari conform indicilor contoarelor instalate în apartamente, această diferență poate fi repartizată pe apartamente în baza unei metode convenite cu gestionarul fondului locativ, în conformitate cu legislația în vigoare.
 • Cum se determină cantitatea energiei termice pentru încălzire?
Cantitatea energiei termice pentru încălzirea apartamentului se determină în baza costului unui m2 din suprafața încălzită a blocului locativ (conform cantității de energie termică înregistrate la branșamentul blocului locativ) și în baza suprafeței încălzite a apartamentului respectiv. 
 • Unde trebuie să mă adresez în cazul în care au survenit modificări în datele aferente apartamentului meu? (spre exemplu: schimbarea proprietarului, modificarea suprafeței, modificarea numărului de locatari etc.)
Pentru efectuarea oricăror modificări în datele aferente apartamentului Dvs. este necesar să vă adresați Gestionarului Fondului Locativ la care vă deserviți, care în conformitate cu legislația în vigoare, are obligația să administreze și să întrețină fondul locativ. Totodată, în baza contractului de prestări servicii semnat între S.R.L.„INFO BON” și Gestionarul Fondului Locativ, ultimul este obligat să prezinte lunar centrului de calcul, toate modificările care au survenit în datele aferente apartamentelor aflate în gestiunea acestuia, pe parcursul lunii respective.
 • Cine este Gestionarul Fondului Locativ pentru apartamentul meu?
Accesați pentru a vizualiza
 • Ce trebuie să fac în cazul expirării termenului verificării metrologice a contorului de evidență a consumului de apă caldă?
În cazul expirării termenului verificării metrologice este necesar să vă adresați gestionarului fondului locativ pentru a efectua demontarea contorului, cu întocmirea actelor corespunzătoare. Verificarea metrologică a contorului urmează să fie efectuată în termen de 60 zile de la data demontării. Menționăm că în conformitate cu Hotărîrea Guvernului RM nr. 191 din 19.02.2002,  Anexa 5, dacă consumatorul efectuează lucrările prescrise în termen de 60 de zile, plata pentru volumul de apă consumată se va calcula ținînd cont de consumul mediu înregistrat în ultimele 3 luni anterioare. În cazul în care lucrările prescrise nu au fost efectuate în termenele stabilite, plata pentru volumul consumat se va efectua conform normelor de consum aprobate, fără a lua în calcul indicii contoarelor în funcţiune şi fără drept de recalculare. Instalarea contorului după verificare urmează să fie efectuată de comun cu gestionarul fondului locativ, cu întocmirea actelor corespunzătoare, după care, în luna respectivă, gestionarul fondului locativ este obligat să prezinte informația privind efectuarea verificării metrologice a contorului către S.R.L.„INFO BON”.
 • De ce este nevoie să prezint indicii contoarelor de evidență a consumului de apă în două documente de plată diferite?
Acest lucru este necesar, deoarece alimentarea cu apă rece și alimentarea cu energie termică pentru prepararea apei calde menajere sînt două servicii comunale diferite prestate de gestionarul fondului locativ.
 • Ce se întîmplă în cazul neprezentării indicilor contorului de evidență a consumului de apă caldă?
În conformitate cu Hotărîrea Guvernului RM nr. 191 din 19.02.2002,  Anexa 5, în cazul neprezentării indicilor contorului în luna de gestiune, cantitatea de energie termică pentru prepararea apei calde menajere, facturată pentru apartamentul dat se va calcula reieşind din volumul mediu lunar înregistrat de contoare în ultimele 2 luni consecutive, volumul de apă caldă menajeră calculat în acest sens va fi adăugat suplimentar la indicii contorului. Începând cu a 3 lună de la neprezentarea indicilor/expirarea termenului verificării metrologice, se va indexa norma de consum pentru fiecare locatar al apartamentului.
 • Unde trebuie să mă adresez pentru a beneficia de compensație la serviciile de alimentare cu energie termică?

În conformitate cu Regulamentul privind compensarea cheltuielilor pentru serviciile comunale și resursele energetice persoanelor defavorizate din municipiul Chișinău, autoritățile responsabile de asigurarea procesului de compensare sunt: Direcţia generală Locativ-Comunală şi Amenajare, preturile de sector, primăriile oraşelor și ale satelor (comunelor) din componenţa municipiului Chişinău.


 • Cum se determină cantitatea energiei termice pentru încălzire?
  Cantitatea energiei termice pentru încălzirea apartamentului se determină în baza costului unui m2 din suprafața încălzită a blocului locativ (conform cantității de energie termică înregistrate la branșamentul blocului locativ) și în baza suprafeței încălzite a apartamentului respectiv.
 • Cine este Gestionarul Fondului Locativ pentru apartamentul meu?
  Accesați fișierul pentru a afla cine este gestionarul fondului locativ la care vă deserviți. (fișier excel)
 • Unde ne putem achita documentele de plată?

  Documentele de plată emise de către S.R.L.„INFO BON” pot fi achitate la ghișeele băncilor comerciale și altor instituții de încasare a plăților precum: BC“FinComBank” SA, BC ”Victoriabank” SA, BC”Energbank” SA, BC ”Moldindconbank” SA, BC”Moldova-Agroindbank” SA,  BC ”Eurocreditbank” SA și ÎS „Poşta Moldovei” SA.

  De asemenea, aveți posibilitatea de a achita online prin intermediul paginii web www.infobon.md și prin internet banking la băncile la care vă deserviți sau accesând paginile web www.bpay.md, www.oplata.md, www.paynet.md, www.myrunpay.md, precum și la terminalele QIWI și MMPS/BPAY unde este necesar să selectați operatorul S.R.L.„INFO BON”.

  Facturile pentru consumul de energie termică pot fi achitate inclusiv la Centrul comercial Termoelectrica (str. T. Vladimirescu, 6), care are un program de lucru între orele 8.00 – 17.00, de luni până vineri.

  De asemenea, chiar dacă termenul de achitare indicat în documentele de plată este ultima zi a lunii, începînd cu luna noiembrie 2017, aveți posibilitatea de a efectua plățile în luna următoare celei în care au fost emise documentele de plată, și anume:

  • la BC „Victoriabank” S.A.;
  • BC „Energbank” S.A.;
  • Î.S. „Poșta Moldovei”;
  • BC„FinComBank”

   pînă la emiterea noilor bonuri de plată, iar la

  - BC “Moldinconbank” S.A.;

   -BC “Eurocreditbank” S.A.;

   -BC “Moldova-Agroindbank” S.A.;

  - BC “Mobiasbanca” S.A.; 

  -BC “Comerțbank” S.A.

   pînă la data de 7 a lunii următoare.

   Menționăm că sumele achitate după data scadenței, vor fi reflectate în documentele de plată din luna următoare.


  ACHITARE SERVICII
 • Cum se determină cantitatea energiei termice pentru prepararea apei calde menajere?

  Cantitatea energiei termice pentru prepararea apei calde menajere se determină în felul următor:

  - În cazul apartamentelor contorizate, consumul de energie termică pentru prepararea apei calde menajere se determină în baza indicilor contoarelor individuale, prezentați lunar de locatari.

  - În cazul neprezentării indicilor contorului în luna de gestiune sau expirării termenului verificării metrologice, cantitatea de energie termică pentru prepararea apei calde menajere, facturată pentru apartamentul dat se va calcula reieşind din volumul mediu lunar înregistrat de contoare în ultimele 2 luni consecutive, volumul de apă caldă menajeră calculat în acest sens va fi adăugat suplimentar la indicii contorului. Începând cu a 3 lună de la neprezentarea indicilor/expirarea termenului verificării metrologice, se va indexa norma de consum pentru fiecare locatar al apartamentului.  

  - Pentru apartamentele necontorizate, cantitatea energiei termice pentru prepararea apei calde menajere se determină în baza normei de consum pentru fiecare locatar al apartamentului.

   

  Notă: În cazul existenței diferenței dintre cantitatea energiei termice consumate pentru prepararea apei calde menajere înregistrate de contorul instalat la branșamentul blocului locativ și cea prezentată de locatari conform indicilor contoarelor instalate în apartamente, această diferență poate fi repartizată pe apartamente în baza unei metode convenite cu gestionarul fondului locativ, în conformitate cu legislația în vigoare.
 • De ce este nevoie să prezint indicii contoarelor de evidență a consumului de apă în două documente de plată diferite?
  Acest lucru este necesar, deoarece alimentarea cu apă rece și alimentarea cu energie termică pentru prepararea apei calde menajere sînt două servicii comunale diferite prestate de gestionarul fondului locativ.
 • Ce se întîmplă în cazul neprezentării indicilor contorului de evidență a consumului de apă caldă?

  În conformitate cu Hotărîrea Guvernului RM nr. 191 din 19.02.2002,  Anexa 5, în cazul neprezentării indicilor contorului în luna de gestiune, cantitatea de energie termică pentru prepararea apei calde menajere, facturată pentru apartamentul dat se va calcula reieşind din volumul mediu lunar înregistrat de contoare în ultimele 2 luni consecutive, volumul de apă caldă menajeră calculat în acest sens va fi adăugat suplimentar la indicii contorului. Începând cu a 3 lună de la neprezentarea indicilor/expirarea termenului verificării metrologice, se va indexa norma de consum pentru fiecare locatar al apartamentului.  

 • Unde trebuie să mă adresez pentru a beneficia de compensație la serviciile de alimentare cu energie termică?
  În conformitate cu Regulamentul privind compensarea cheltuielilor pentru serviciile comunale și resursele energetice persoanelor defavorizate din municipiul Chișinău, autoritățile responsabile de asigurarea procesului de compensare sunt: Direcţia generală Locativ-Comunală şi Amenajare, preturile de sector, primăriile oraşelor și ale satelor (comunelor) din componenţa municipiului Chişinău.
 • Cum pot să reactivez accesul la CONTUL meu InfoBon, în cazul în care am pierdut sau nu îmi reamintesc parola?

  În cazul pierderii parolei de acces pentru serviciul CONTUL meu InfoBon, accesați butonul ”resetare”, ulterior introducerii e-mailului, veți avea posibilitatea de a modifica parola și veți avea acces la Contul Meu. De asemenea, parola poate fi modificată din secțiunea SETĂRI - Modifică parola, din cadrul CONT-ului MEU.

 • Contul Meu a fost blocat, cum procedez ?

  Contul poate fi blocat de către intermediarul la decontări în cazul în care s-au depistat încălcări la acorddul de utilizare a sistemului informațional InfoBon. Pentru informații suplimentare, apelați la datele de contact indicate pe site la secțiunea CONTACTE.