Achită online factura INFOBON!

Disponibilitate 24/24  
Cu orice card bancar VISA sau MastercardULTIMELE NOUTATI

INTREBARILE FRECVENTE

 • Cum se determină cantitatea energiei termice pentru încălzire?
  Cantitatea energiei termice pentru încălzirea apartamentului se determină în baza costului unui m2 din suprafața încălzită a blocului locativ (conform cantității de energie termică înregistrate la branșamentul blocului locativ) și în baza suprafeței încălzite a apartamentului respectiv.
 • Cine este Gestionarul Fondului Locativ pentru apartamentul meu?
  Accesați fișierul pentru a afla cine este gestionarul fondului locativ la care vă deserviți. (fișier excel)
 • Unde ne putem achita documentele de plată?

  Documentele de plată emise de către S.R.L.„INFO BON” pot fi achitate la ghișeele băncilor comerciale și altor instituții de încasare a plăților precum: BC“FinComBank” SA, BC ”Victoriabank” SA, BC”Energbank” SA, BC ”Moldindconbank” SA, BC”Moldova-Agroindbank” SA,  BC ”Eurocreditbank” SA și ÎS „Poşta Moldovei” SA.

  De asemenea, aveți posibilitatea de a achita online prin intermediul paginii web www.infobon.md și prin internet banking la băncile la care vă deserviți sau accesând paginile web www.bpay.md, www.oplata.md, www.paynet.md, www.myrunpay.md, precum și la terminalele QIWI și MMPS/BPAY unde este necesar să selectați operatorul S.R.L.„INFO BON”.

  Facturile pentru consumul de energie termică pot fi achitate inclusiv la Centrul comercial Termoelectrica (str. T. Vladimirescu, 6), care are un program de lucru între orele 8.00 – 17.00, de luni până vineri.

  De asemenea, chiar dacă termenul de achitare indicat în documentele de plată este ultima zi a lunii, începînd cu luna noiembrie 2017, aveți posibilitatea de a efectua plățile în luna următoare celei în care au fost emise documentele de plată, și anume:

  • la BC „Victoriabank” S.A.;
  • BC „Energbank” S.A.;
  • Î.S. „Poșta Moldovei”;
  • BC„FinComBank”

   pînă la emiterea noilor bonuri de plată, iar la

  - BC “Moldinconbank” S.A.;

   -BC “Eurocreditbank” S.A.;

   -BC “Moldova-Agroindbank” S.A.;

  - BC “Mobiasbanca” S.A.; 

  -BC “Comerțbank” S.A.

   pînă la data de 7 a lunii următoare.

   Menționăm că sumele achitate după data scadenței, vor fi reflectate în documentele de plată din luna următoare.


  ACHITARE SERVICII
 • Cum se determină cantitatea energiei termice pentru prepararea apei calde menajere?

  Cantitatea energiei termice pentru prepararea apei calde menajere se determină în felul următor:

  - În cazul apartamentelor contorizate, consumul de energie termică pentru prepararea apei calde menajere se determină în baza indicilor contoarelor individuale, prezentați lunar de locatari.

  - În cazul neprezentării indicilor contorului în luna de gestiune sau expirării termenului verificării metrologice, cantitatea de energie termică pentru prepararea apei calde menajere, facturată pentru apartamentul dat se va calcula reieşind din volumul mediu lunar înregistrat de contoare în ultimele 2 luni consecutive, volumul de apă caldă menajeră calculat în acest sens va fi adăugat suplimentar la indicii contorului. Începând cu a 3 lună de la neprezentarea indicilor/expirarea termenului verificării metrologice, se va indexa norma de consum pentru fiecare locatar al apartamentului.  

  - Pentru apartamentele necontorizate, cantitatea energiei termice pentru prepararea apei calde menajere se determină în baza normei de consum pentru fiecare locatar al apartamentului.

   

  Notă: În cazul existenței diferenței dintre cantitatea energiei termice consumate pentru prepararea apei calde menajere înregistrate de contorul instalat la branșamentul blocului locativ și cea prezentată de locatari conform indicilor contoarelor instalate în apartamente, această diferență poate fi repartizată pe apartamente în baza unei metode convenite cu gestionarul fondului locativ, în conformitate cu legislația în vigoare.
 • De ce este nevoie să prezint indicii contoarelor de evidență a consumului de apă în două documente de plată diferite?
  Acest lucru este necesar, deoarece alimentarea cu apă rece și alimentarea cu energie termică pentru prepararea apei calde menajere sînt două servicii comunale diferite prestate de gestionarul fondului locativ.

Mai mult

Partenerii infobon