Servicii

SRL „INFO BON” prestează servicii de calcul și emitere a documentelor de plată pe apartamente, pentru serviciile de alimentare cu energie termică, inclusiv intermedierea financiară în conformitate cu Legea Serviciilor Publice de gospodărie comunală Nr. 1402 din 24.10.2002