Servicii

SRL INFOBON este o companie fondată în 2017 care la momentul actual prestează servicii de intermediar la decontări asociațiilor de administrare a condominiului și altor tipuri de întreprinderi de administrare a fondului locativ, cu un număr total de peste 200 mii de apartamente, iar nomenclatorul serviciilor locativ comunale facturate include peste 25 de servicii printre care: servicii de administrare, deservire echipament tehnic, transportare deșeuri, prepararea apei calde menajere, încălzire, apa potabilă și canalizare etc.

 Serviciile INFOBON includ următoarele: 

 • preluarea datelor în sistemul informațional INFOBON;
 • distribuirea/calcularea serviciilor furnizate pentru fiecare consumator/locatar în parte;
 • generarea și imprimarea documentelor de plată;
 • emiterea documentelor de plată, inclusiv electronic;
 • încasarea plăților și transferul mijloacelor financiare la contul beneficiarului/prestatorului de servicii;
 • consultarea continuă a clienților, inclusiv prin intermediul unui Call Centru profesionist;
 • alte servicii complementare la solicitare.

           AVANTAJE: 

 • posibilitatea optimizării proceselor organizatorice ale întreprinderii;
 • posibilitatea optimizării cheltuielilor întreprinderii prin externalizarea procesului de generare și imprimare a documentelor de plată și de încasare a plăților;
 • distribuirea integrală per plătitor a serviciilor prestate, în baza unei metodologii de calcul transparente și legale;
 • posibilitatea efectuării plăților prin sistemul VISA, din orice colț al lumii;
 • posibilitatea achitării în continuu a documentelor de plată, indiferent de data emiterii acestora;
 • posibilitatea emiterii documentelor de plată la adresa electronică a locatarilor;
 • emiterea documentelor de plată până la data de 5 a lunii;
 • generarea diverselor tipuri de rapoarte, conform solicitării Beneficiarului;
 • acces non-stop la modulul rapoartelor predefinite prin intermediul cabinetului personal CONTUL MEU;
 • schimbul de informații online, prin intermediul cabinetului personal CONTUL MEU;
 • diversificarea instrumentelor de plată oferite consumatorilor;
 • o politică de prețuri flexibilă și orientată către client.

De asemenea, SRL „INFO BON” prestează servicii de plasare a materialului publicitar pe partea verso a documentelor de plată emise și pe pagina web www.infobon.md.
Pentru detalii privind serviciile sus-menționate, apelați la numărul de telefon 022-838-968.