INFO BON

Societatea cu Răspundere Limitată „INFO BON” a fost înregistrată la data de 02.02.2017, fiind reorganizat Centrul de Calcul al "Termoelectrica" S.A..

Compania asigură calculul și facturarea lunară a serviciilor de alimentare cu energie termică precum și pentru alte tipuri de servicii locativ comunale (ex: servicii de administrare) pentru circa 200 mii de locuințe din mun. Chișinău, în baza contractelor de prestare a serviciilor semnate cu gestionarii fondului locativ și cu furnizorii/prestatorii de servicii locativ-comunale. 
Serviciile de intermediar la decontări oferite de SRL  „INFO BON” includ o serie largă de facilități și avantaje pentru clienți și plătitori, astfel încît întreprinderea prestează nu doar servicii de calcul și emitere a facturilor, dar și de distribuire a facturilor, inclusiv la adresa electronică a locatarilor și de consultanță prin intermediul unui CALL CENTRU modern și profesionist. 
Chiar dacă este o companie nou formată, SRL  „INFO BON” prestează un nivel de deservire exemplar, fiind o companie modernă cu o dezvoltare dinamică, care are  în spate o echipă de specialiști de cea mai înaltă calificare, cu o bogată experiență în domeniu în care dețin întâietatea, orientată spre cerințele clienților, pentru a asigura beneficiarilor posibilitatea de a utiliza un sistem modernizat, securizat și informatizat.