INFO BON

Societatea cu Răspundere Limitată „INFO BON” a fost înregistrată la data de 02.02.2017, fiind reorganizat Centrul de Calcul al Termoelectrica S.A..

Astfel, din luna mai 2017 compania asigură calculul și facturarea lunară a serviciilor de alimentare cu energie termică pentru circa 190 mii de locuințe din mun. Chișinău în baza contractelor de prestare a serviciilor cu 545 gestionari ai fondului locativ.

Chiar dacă este o companie nou formată, SRL  „INFO BON” prestează un nivel de deservire exemplar, fiind o companie modernă cu o dezvoltare dinamică, care are  în spate o echipă de specialiști de cea mai înaltă calificare, cu o bogată experiență în domeniu în care dețin întâietatea, orientată spre cerințele clienților, pentru a asigura beneficiarilor posibilitatea de a utiliza un sistem modernizat, securizat și informatizat.