Noutati

Decizia cu privire la aprobarea Regulamentului privind compensarea cheltuielilor pentru persoanele defavorizate

Stimați locatari, Vă aducem la cunoștință, că pe data de 22.12.2017, Consiliul Municipal Chișinău a emis Decizia nr. 15/5, cu privire la aprobarea Regulamentului privind compensarea cheltuielilor pentru persoanele defavorizate din municipiul Chişinău la efectuarea plăţilor pentru serviciile comunale şi resurse energetice. În conformitate cu regulamentul respectiv, autoritatea abilitată cu  dreptul de a semna contracte cu  furnizorii/prestatorii de servicii, intermediarii la decontări în vederea transferării mijloacelor financiare publice pentru compensații,  a fost desemnată Direcţia Generală Locativ - Comunală şi Amenajare a Consiliului municipal Chișinău.

Prin urmare, în decursul lunii ianuarie 2018, în baza unui contract semnat între S.R.L. „INFO BON” și Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare, ultima a prezentat centrului de calcul listele beneficiarilor de compensații la serviciile de alimentare cu energie termică, pentru sezonul de încălzire 2017-2018. Astfel, în cazul în care numele Dvs. se regăsește în aceste liste, în luna februarie 2018, veți recepționa documentul de plată în care va fi reflectată suma compensației pentru perioada octombrie 2017 - ianuarie 2017.